چند روز بعد از کنکور سال ۱۳۹۴ بود یعنی ۱۳ تیرماه که این دامنه را خریداری کردم برای راه انداختن یک بیزینس شیرین به نام فروش عسل ، اون روز نه تجربه ای از بیزنیس داشتم نه البته نه زیاد نیازمند کار ، جوابش هم مشخص چون مجرد بودم و نون خور بابا .

خوشبختانه یا متاسفانه نه کسی بود که دستم را بگیره و راه بیزینس نشونم بده و نه خودم آدمی بودم که خودم را نیازمند آموزش ببینم به همین جهت این کار تقریبا تا بعد ازدواج من یعنی سال ۹۷ نیمه کاره رها ماند
دلیل اصلیشم این بود که من یک متخصص آیتی بودم و برنامه نویس که این ۴ سال در شرکتی مشغول کار شدم ..

طولانیش نکنم از اوایل سال ۹۸ تا به امروز تمام فعالیت های اقتصادیم را منحصر در کار عسل کردم و سعی من در این چند ساله این بود که بر اصالت نام برندم که بست هانی به معنای بهترین عسل بمانم وبهترین عسل ها را به هم کیشان خود تقدیم نمایم ...

برخی از محصولات